Tüp Bebek Yöntemleri Nelerdir?

Tüp Bebek Yöntemleri Nelerdir?

In Vitro Fertilizasyon (IVF)
Doğal yollardan gebelik şansı olmayan çiftler için uygulanan yöntemlerdir.Yardımcı üreme teknikleri adı altında birçok işlemi kapsamaktadır. 
Tüp bebek yöntemi(İVF-İn vitro fertilizasyon) bu işlemlerin genel adı olarak kullanılmakta iken mikroenjeksiyon yönteminin 1992 yılında geliştirilmesi ile bugün üremeye yardımcı teknikler olarak adlandırılan metotlardan biridir.Bu metodun seçildiği hasta grubunda erkek faktörü bulunmamaktadır.

Erkek semen incelemeleri sonrasında genel olarak normal kabul edilmelidir.Kadın faktörü olarak en önemli sorunlar olarak her iki tüpün tıkalı olması,yumurtlama bozuklukları, endometriosis vd. sayılabilir.

1992 yılına kadar erkek faktörü olarak çok düşük sperm sayısı ya da hiç sperm bulunmaması ve ileri derecede hareket kusuru bulunduğunda çiftlere çocuk sahibi olma konusunda tıbbi teknik yetersiz kalmaktaydı.1992 yılında yardımcı üreme teknikleri konusunda devrim niteliğinde bir teknik olan mikroenjeksiyonun tedavi metotları arasına girmiştir.Bu metotla kadına ait her bir yumurta hücresine bir adet sperm hücresi direkt olarak enjekte edilir.Erkeğin semen örneğinde hiç sperm bulunmadığı durumlarda TESE,TESA,PESA ve MESA adı verilen cerrahi yöntemlerle sperm elde etme şansı bulunmaktadır. 
Tüp bebek ve mikroenjeksiyon kararı verilen çiftlerde tedavi kadına yapılacak uygulamalarla başlar: 
İlk olarak kadının yumurtalıklarının baskılanması gerekmektedir.  Bu amaçla kadının yaşına,yumurtalık kapasitesine hormonal durumuna göre adetin 2 ya da 21. günü yapılacak ultrasonografi sonrası ilaçlar başlanır.  Yumurtalıkların baskılanmasını takiben yumurtalıkları uyaracak ilaçlara geçilir.  Burada aşılama yönteminden farklı olarak çok sayıda ve uygun kalitede yumurta hücresi elde etme amaçlanmaktadır.  Yumurta uyarıcı ilaçlara başlandıktan sonra hasta 2-5 günlük aralarla ultrason kan tetkikleri ile değerlendirilir.  Ultrasonda yumurtaların belli büyüklüğe ulaşmasını takiben çatlatma iğnesi yapılır.  Çatlatma iğnesinin yapılmasından 36 saat sonra vajinal ultrason eşliğinde yumurta hücreleri toplanır.  Yumurta hücrelerinin toplandığı gün erkeğe ait spermler de laboratuara alınmalıdır.  Semen örneğinde sperm bulunmayan hastalardan da aynı gün cerrahi metotlarla sperm elde edilmeye çalışılır. 
Sperm ve yumurta hücreleri laboratuara alındıktan sonra işlemden geçirilerek özel medyumlarda kendileri için uygun ortamı sağlayacak kabinlere konulur.  Yumurta toplanmasının ertesi günü döllenme miktarı değerlendirilir.  Gelişen embriyolar 3-5 gün boyunca laboratuarda bekletildikten sonra ultrason eşliğinde anne adayına transfer edilir.  Embriyoların yuvalanmasına destek olması amacıyla tedaviye yeni ilaçlar eklenir. Transferden sonraki 8-10-12 günlerde kan tetkiki ile değerlendirme yapılır. Transferden sonraki 12. gün gebelik testi ile sonuç değerlendirilir. 


Intrasitoplasmik Sperm Injeksiyon (ICSI)
Bir mikromanipulasyon işlemi olup tek bir spermin bir mikropipet yardımıyla olgun bir yumurtanın içine verilmesidir. Genellikle erkekte sorun olduğu durumlarda uygulanan bu yöntem, daha önce tüp bebek yapılmış ama gebelik elde edilemeyen ya da yumurtaların tamamının döllenmediği olgulara uygulanır. Ayrıca menide spermin hiç olmadığı testislerden cerrahi yolla sperm elde edilen olgularda da uygulanır.
 
Preimplantasyon Genetik Tanı (PGT)

Embryo Dondurma - Sperm Dondurma
İleride tekrar kullanmak üzere embriyo ve spermlerin dondurulma tekniğidir. Transfer işleminden sonra elde kalan kaliteli embriyolar ile MikroTESE işleminden elde edilmiş spermler ya da kanser kemoterapisi görecek olan erkeklerin spermleri ile kadınların yumurtaları tedaviden önce alınarak dondurulabilir. Bunun için içinde sıvı azot bulunan (-196°C) tanklar kullanılır. Dondurma işlemi ülkemizde 5yıl süreyle yapılmaktadır.
 
Frozen Embryo Transfer

Blastokist kültürü ve  Transferi
 
Embriyo zarının inceltilmesi (Laser Assisted Hatching)
 
Kemoterapi öncesi yumurta dondurma

Sperm Aspirasyonu (Testiküler veya Epididimal)

Süha Sönmez'e Sorun

Etiketler