Gebelik Aşısı yeni umut (vaccine pregnancy)

Gebelik Aşısı yeni umut (vaccine pregnancy)

Bilindiği gibi tüp bebek tedavisi gören bazı hastalarda 2 ve üzeri deneme yapılmasına rağmen gebelik elde edilememektedir. Tıbbi literatüre bakıldığında başarısızlığın nedenleri olarak genellikle yumurta ve sperm gelişiminde gözlenen problemler, embriyonun rahme tutunmadan önce gelişimini durdurması ve/veya düşük kaliteli embriyo elde edilmesi, kromozomal/genetik bozukluklar, immünolojik problemler, rahim yapısına veya iç zarına ait faktörler gibi sebepler karşımıza çıkıyor.

Günümüzde adı geçen bu problemler nedeni ile tekrarlayan tüpbebek başarısızlığı yaşamış/yaşayan çiftlere farklı tedavi olanakları (Yüksek büyütmede sperm seçilmesi (IMSI), endometriyal kokültür, preimplantasyon genetik tanı vb.) sunulmaktadır. Bununla birlikte özellikle belirli bir grup hastada, iyi embriyo kalitesi sağlanarak uygun şartlarda embriyo transferi yapılmasına (hatta yukarıda belirtilen tedavi seçenekleri de uygulanmasına rağmen) gebelik oluşmadığı durumlarda özellikle rahim ortamının embriyo için iyileştirilmesi amacı ile son günlerde gebelik aşısı adı verilen tekniğin kullanımı gündeme gelmiştir.

Tekniğin bilimsel temelleri aslında belirli bir süredir klinik pratikte bazı kadın doğum ve infertilite uzmanları tarafından rutin uygulamalarda kullanılmaktadır. Gebelik aşısı yaklaşımında gebelik oranındaki artış iki farklı uygulamanın ayni tedavi siklusunda birleştirilmesi ile sağlanıyor. Tüpbebek uygulaması sırasında yumurta toplama işlemi öncesi veya sırasında rahim zarında küçük sıyrıklar oluşturularak bu bölgede kanlanma artışı sağlanıyor. Ayni zamanda hastadan alınan kandan monosit adı verilen ve bağışıklık sitemi için önemli görevler üstlenen hücreler ayrıştırılıyor, laboratuar ortamında özel besi yeri içerisinde büyütülüyor, monositlerin bu besi yeri içerisine farklı büyüme faktörleri ve hormonlar salgılaması sağlanıyor. Elde edilen bu besi yeri ile embriyo transferi öncesinde rahim yıkanarak embriyo için daha iyi bir mikro çevre elde edilmesi sağlanıyor. Aslında günümüzde bazı şirketler, hali hazırda ürettikleri ticari embriyo kültür sıvılarına bu hormonlardan bazılarını ekleyerek embriyo kalitesinde ve/veya gebelik oranlarında artış elde ettiklerini bildiriyorlar.

Şimdilik sadece birkaç merkezde denenmiş ve etkili olduğu bildirilmiş bir yöntem olan gebelik aşısının yakın gelecekte yapılacak kontrollü ve çok merkezli çalışmalar ile diğer yöntemlere kıyasla ne derece etkili olduğu daha doğru olarak belirlenebilecektir.

Süha Sönmez'e Sorun

Etiketler