Antioxidanlar kadınlarda doğurganlığı artırmıyor !

Antioxidanlar kadınlarda doğurganlığı artırmıyor !

5 Ağustos 2013 de   Cochrane Database de yayınlanan bir makalede antioxidanların kadınlarda gebe kalma şansını artırmadığı bildirilmiştir.

Yeni Zelanda Auckland Üniversitesi'nden Marian G. Showell, MPH, ve ark. 28 randomize kontrollu çalışmanın sonuçlarını analiz ederek  ağızdan alınan antioxidanların  placebo ya da tedavi almayan grupla karşılaştırıldığında bir fark bulunmadığını tesbit etmişlerdir.

3548 kadının dahil edildiği çalışmalarda, değerlendirmeye alınan antioxidanlar pentoxifylline, N-acetyl-cysteine, melatonin, L-arginine, vitamin E, myo-inositol, vitamin C, vitamin D plus calcium, ve  omega-3-polyunsaturated fatty acidlerdir.
Dr. Showell ve ark. Antioksidan kullanımının canlı doğum oranlarını artırmadığını tesbit etmişlerdir.  Ayrıca klinik gebelik oranlarında da bir artış bulamamışlardır.

Çalışmacılar sadece 3 çalışmada that pentoxifyllin'in gebelik oranlarını artırdığına dair veriler görmüşlerdir.  

14 çalışmada da antioxidanlara bağlı yan etkiler gözlenmiştir.  Bunlar düşükler, çoğul gebelikler, dış gebelikler ve sindirim sistemine ait yan etkilerdir. 
Çalışmacılar, özellikle subfertil hastalar için ağızdan alınan antioxidanların tavsiye edilmesi için yeterli kanıt bulunmadığını söylemektedirler.

Süha Sönmez'e Sorun

Etiketler