Fet Sonrası Ektopik Görülme Oranı

Fet Sonrası Ektopik Görülme Oranı

Dış gebelik riski donmuş-çözülmüş embriyo transferlerinde daha az görülmektedir.

Yeni yayınlanan bir makalede dış gebelik oranlarının dondurulmuş-çözülmüş embriyo transferlerinde taze embriyo transferine göre anlamlı olarak daha az görüldüğü bildirilmektedir.

Dr. Bruce S. Shapiro (University of Nevada School of Medicine, Las Vegas) Reuters Sağlık bölümüne e-mail ile gönderdiği çalışmasında tüp bebek uygulamaları arasında yapılan yeni bir karşılaştırmada dondurulmuş çözülmüş embriyo transferlerinde taze embriyo transferlerine göre daha yüksek gebelik oranları, daha iyi bebek doğum ağırlıkları, daha az bebek ölümleri ve daha az dış gebelik oranları tesbit ettiklerini bildirmiştir.

Bu arzu edilen sonuçların dondurulmuş-çözülmüş embriyo transferlerinde yumurtalıkların uyarılmamasına bağlı olduğunu da ileri sürmektedir.

Bu bulgular Japon araştırmacıların geçen yıl bildirdikleri ile benzerdi (Bknz., Reuters Health story of March 25, 2011.)

Dr. Shapiro ve ark. 690 dondurulmuş-çözülmüş siklus ile 1460 taze blastokist transferini karşılaştırmıştır.

27 Auğustos'ta Fertility and Sterility adlı dergide taze blastokist transferlerinde elde edilen gebeliklerdeki dış gebelik oranlarının donmuş-çözülmüş embriyo transfrelerinden daha fazla olduğu bildirilmiştir.

Kısırlığı tubal nedenlerle olmayan kadınlar arasında taze embriyo transferlerinde görülemeyen dış gebelik oranı %2.5, donmuş-çözülmüş embriyo transferlerinde %0.2, görülebilen dış gebelik oranı taze embriyo transferinde %1.9, donmuş-çözülmüş embriyo transferinde ise %0 dır.

Benzer şekilde kısırlığı tubal nedenlere bağlı olan gebeler arasında görülemeyen dış gebelik oranı taze sikluslarda %2.7, donmuş-çözülmüş sikluslarda ise %0.7 olarak bildirilmiştir. Tubal faktörü olan gebe kadınlarda görülebilen dış gebelik oranı sıfırdır.

Dr. Shapiro, tubal faktörü olan hastaların bazı spesifik alt gruplarında donmuş-çözülmüş embriyo transferinin taze embriyo transferinden daha başarılı olup olmadığını anlamak için bazı karşılaştırmalar yaptıklarını belirtmiştir.

Bu arada dondurma-çözme teknolojisi ilerledikçe taze transfer sikluslarından donmuş-çözülmüş transfer sikluslarına doğru bir kayış söz konusu olabilir denmektedir.

Taze sıkluslarda yumurta üretimi için overlerin uyarılması rahim içi dokusu denen endometrium üzerine olumsuz etkiler yapabilmektedir, bu da suboptimal endometrial gelişmeye yol açmakta ve endometriumun embriyoyu kabul etme yeteneğini azaltmakta ve fetus gelişimi de normalin altında kalabilmektedir.

Sonuç olarak Dr. Shapiro tüp bebek yaptıran hastaların dış gebelik riskini azaltmak için taze embriyo transferi yerine donmuş-çözülmüş transferlerden daha fazla fayda görebileceğini söylemiştir.

Süha Sönmez'e Sorun

Etiketler