Hızlandırılmış Tüp Bebek Tedavisi Ucuz ve Güvenli

Hızlandırılmış Tüp Bebek Tedavisi Ucuz ve Güvenli

Fertility and Sterility adlı derginin Haziran 2009 da internette yayınlanan sayısında gonadotropin içeren iğnelerle yapılan aşılamaları yapmadan direkt olarak tüp bebek tedavisine geçmenin standart tedavilere göre daha ucuz olduğu bildirildi.  Son 20 yılda tüp bebek tedavi protokollerinde, Labratuvar işlemlerinde, transfer kateterleri ve transfer tekniğindeki gelişmeler sayesinde 40 yaş altı kadınlarda tüp bebek başarısının 2 kat arttığı Dr. Richard H. Reindollar ve ark. tarafından ileri sürüldü.  Aynı süre içinde ise ne gonadotropin adlı iğneler kullanılarak yapılan aşılama tedavisindeki başarıda ne de bu tedaviye bağlı çoğul gebelik riskinde bir değişme olmadı.

Dr. Reindollar’ın yaptığı çalışmada çiftler 2 gruba ayrıldı. Bir gruba geleneksel olarak yapılan tedavi uygulandı, yani 3 kez klomifen ( yumurtalıkları uyarmak için 5 gün süreyle içilen hap) sonrası aşılama, 3 kez gonadotropin (yumurtalıkları uyarmak için yapılan iğne formundaki ilaç) sonrası aşılama ve 6 defaya kadar da tüp bebek tedavisi uygulandı. Diğer gruba ise hızlandırılmış tüp bebek tedavisi uygulandı. Yani gonadotropin sonrası aşılama yapılmadan direkt tüp bebek uygulamasına geçildi.
Her iki grupta toplam gebelik oranlarına bakıldığında geleneksel tedavide %55.4 iken hızlandırılmış tedavide %65.4 bulunmuştur.  Ayrıca gebelik elde edilene kadar geçen süre hızlandırılmış tedavide daha kısadır.
Ortalama maliyet hızlandırılmış tedavide 9346 (Amerika'daki Fiyattır) dolar daha azdır.

Bu araştırmaya göre gonadotropin sonrası aşılamanın bir yararı olmadığı, maliyeti artırdığı ve çoğul gebelik riskinin yüksek olması nedeniyle çok ta güvenli olmadığı kanaatine ulaşılmıştır.

Süha Sönmez'e Sorun

Etiketler