Metallerin Kadın Sağlığına Etkisi

Metallerin Kadın Sağlığına Etkisi

Enviromental Research adlı dergide İsveç'ten Vahter ve ark. tarafından yayınlanan bir makalede metallerin kadın sağlığı üzerine olan etkilerinden bahsedilmektedir. Yazara göre metallerin kadın ve erkeklerde farklı etkileri olmaktadır.  Önceki çalışmalarda araştırmaların çoğu erkekler üzerinde yapılmıştı.  Oysa bu çalışmada cadmium, nickel, kurşun, civa ve arseniğin kadın sağlığı üzerine farklı etkileri olduğu ileri sürülmektedir.  Farklılık daha çok nickel ile ilgilidir ve allerji ve elde ekzama olarak görülmektedir.

Vücuttaki cadmium dozu kadınlarda erkeklere göre daha fazladır çünkü kadınlardaki demir seviyeleri düşük olduğundan demir emilimi ile birlikte cadmium emilimi de artmaktadır. Bu belkide Itai-itai hastalığının neden kadında daha fazla görüldüğünün de önemli bir sebebidir.  Cadmium birikmesi kadınlarda daha düşük seviyelerde bile erkeklere oranla daha fazla böbrek hasarına neden olmaktadır.  Kurşun esas olarak kemikte birikir ve menopoz gibi kemik yıkım ve yapımının arttığı dönemlerde kurşun birikimi de daha fazla olmaktadır.

Gebe kadında bebeğin sinirsel gelişiminin etkilenmemesi için kurşun ve civa maruziyetinin çok düşük olması gerekmektedir.  Erkekler civadan daha erken yaşta etkilendikleri halde kadınlar erişkin yaşta daha fazla etkilenmektedirler.  Arsenik ise metilasyon farklılıkları nedeniyle cinsler arasında farklı olabilir.  Sonuç olarak metalin sağlık üzerinde cinse bağlı farklı etkilerinin belirlenmesi için ileri çalışmalar gerekmektedir.

Süha Sönmez'e Sorun

Etiketler