Çoğul Gebelik Sorunu Nasıl Çözülebilir?

Çoğul Gebelik Sorunu Nasıl Çözülebilir?

İnfertilite tedavisinin en önemli komplikasyonlarından birisi yüksek oranda görülen çoğul gebeliklerdir.
Dünyada ikiz doğum oranları artmaktadır, bu artışın en önemli sebepleri ileri anne yaşı ve yardımcı üreme tekniklerinin kullanımıdır.
Her ne kadar transfer edilen embryo sayısında kısıtlamalar getirilerek iki embryo transferi bir standart olarak sunulsa da bu durum üçüz ve üzeri doğumların hemen hemen ortadan kalkmasını sağlamış ancak ikiz doğum oranları sabit kalmıştır 
YÜT’nde çoğul gebelik oranını azaltmak için seçilmiş tek embriyo transferi (sTET) önerilmiştir

Burada amaç gebelik oranlarını azaltmadan çoğul gebelik oranlarını düşürmektir.

Bunun için hasta seçim kriterleri şunlardır;

 • <36 yaş,
 • 1 veya 2. ART denemesi,
 • En az 1 tane iyi kalitede embriyosu olanlar,
 • İkiz gebeliğin kontrendike olduğu ya da çiftin ikiz istemediği durumlar.


Çoğul gebeliğin anne adayına ve bebeklere ne tür olumsuz etkileri var?

 • Tüm Avrupa’da maternal mortalite 100 000 canlı doğumda tekil gebeliklerde 5.2 iken çoğul gebeliklerde 14.9 dur. Dolayısıyle ölüm riski 3 kat daha fazladır
 • Hipertansiyon ikiz gebeliklerde 1.8- 3.4 kat daha fazla görülür.
 • Postpartum kanama 3-4.5 kat daha fazladır.
 • Sezaryen oranı 3 kat daha fazladır.
 • Yoğun bakıma alınma oranı ise 15.5 kat daha fazladır.
 • Prematür doğumların %31.5’i ise ovarian stimulasyon sonrası oluşan gebeliklerdedir.
 • YÜT sonrası oluşan ikiz gebeliklerde prematurite oranı %43.8, tekillerde %12.2 dir.
 • İkizlerde düşük doğum ağırlığı ve yaşa göre küçük bebek oranı oldukça yüksektir.
 • İkizlerde <2500 gr %47.5, tekillerde %4.6 olarak bildirilmektedir
 • IVF gebeliklerinde de benzer sonuçlar alınmıştır (ikizlerde %49.6, tekillerde %14.3).
 • Her ne kadara ikizlerde yaşama şansı daha erken gebelik haftalarında başlasa da ileri prematurite düşük doğum ağırlığı ile birlikte yaşam şansını olumsuz etkilemektedir.
 • İkiz ebeveynlerinde depresyon prevalansı tekil ebeveynlerine göre daha fazla bulunmuştur.

Süha Sönmez'e Sorun

Etiketler