Embriyolarınız 7/24 canlı yayında

Embriyolarınız 7/24 canlı yayında

Rutin tüp bebek uygulamalarında elde edilen embriyolar embriyoloji laboratuarında inkübatör dediğimiz, evde kullanılan mini buzdolabına benzeyen cihazlar içerisinde büyütülürler. Bu cihazların temel amacı içerisindeki sıcaklık, nem ve gaz oranlarının ayni rahim ortamındaki gibi olmasını sağlamaktır. Böylece embriyolar embriyo transfer gününe kadar bu cihazların içerisinde tutularak gelişmeleri sağlanır.

Bununla birlikte tüpbebek laboratuarında her bir olguya ait embriyolar gelişimlerinin ölçülmesi ve kalitelerinin değerlendirilmesi amacı ile genellikle sabah saatlerinde ve günde bir (veya bazı günler gelişim özelliğine göre 2) defaya mahsus olmak üzere inkübatör dışarısına çıkarılarak özel mikroskoplar ile kontrol edilirler. Bu kontrol süresi elde edilmiş embriyo sayısına göre değişmek ile birlikte, süre boyunca embriyolar rahim ortamı dışarısında atmosferik şartlarda tutulmak zorunda kalmaktadırlar. Her ne kadar laboratuarlarda ortam değişikliğine karşı embriyonun zarar görmemesi için pek çok önlem alınıyor olsa da, ardışık günlerde yapılan bu kontroller sırasında embriyonun rahatsız olma riski, özellikle laboratuar ortam değerlerinin iyi kontrol edilmediği tüpbebek laboratuarları da mevcuttur.

 

Bu riski öneleyebilmek ve ayrıca yeni seçim kriterleri belirlemek ve bu suretle de gebelik oranlarını arttırmak amacı ile bilim adamları ve mühendisler yakın zaman önce ortak bir çalışma gerçekleştirerek ingilizcede “time-lapse imaging” olarak adlandırılan ve embriyoların inkübatör dışarısına çıkartılmadan 24 saat canlı olarak özel kamera sistemleri ile gözlenmesine ve gelişimlerinin kaydedilmesine olanak veren bir inkübatör sistemi geliştirdiler. Adı geçen sistemde artık hem bir embriyoyu döllenme gerçekleştiği andan embriyo transferi yapılacak ana kadar canlı olarak görüntülemek, görüntüleri kaydetmek, her dakika veya saate gelişim özelliklerini incelemek mümkün. Böylece rahme tutunma aşamasına ulaşma potansiyeli olan bir embriyo çok daha erken aşamalarda belirlenerek transfer edilebiliyor ve böylece laboratuar ortamında günlerce embriyo büyütmek zorunda kalınmıyor ve embriyoların bu gelişim dönemi sırasında kaybedilmesi de engellenmiş oluyor. Embriyolar günlük kontrol için inkübatör dışarısına çıkartılmadığı için de gerek laboratuar şartlarındaki değişimden gerekse atmosferik şartların getirebileceği negatif etkilerden de korunmuş oluyorlar.

Embriyonun 1 ve 6. gün arasındaki gelişimi

Son 2-3 yıl içerisinde dünya genelinde yapılan çok merkezli çalışmalarda elde edilen sonuçlar standart inkübatörlere kıyasla canlı görüntüleme sistemi içeren inkübatörlerde büyütülen embriyolar ile gerçekleştirilen tedavilerde yaklaşık %8-10 oranında bir gebelik artışı elde edildiğini işaret etmektedir.  Maliyetinin yüksek oluşu nedeni ile henüz yaygın olarak kullanımda olmayan bu sistemlerin çok yakın bir gelecekte teknolojik olarak sistemin iyileştirilmesi ve maliyetin azalması sonucunda rutin tüpbebek uygulamalarında kullanılan inkübatörlerin yerini alması beklenmektedir.  Böylece önümüzdeki yıllarda rahme tutunma şansı en yüksek embriyo daha henüz döllenme aşamasında iken belirlenebilecek.

Süha Sönmez'e Sorun

Etiketler