Kadınlarda Kısırlığın Araştırılması

Kadınlarda Kısırlığın Araştırılması

İnfertilitenin sebebini ortaya çıkartmak için üreme sağlığı uzmanları sizden şu bilgileri isteyecektir:

 • Tıbbi geçmişiniz
 • Fiziksel muayene geçmişiniz
 • Adet dönemlerinizin hikayesi
 • Tıbbi kayıtlarınız
 • Geçmişte yaptırdığınız testlerin sonuçları (O sonuçlara göre tamamlayıcı testler yapabilmek için)
 • Kullandığınız ilaçların listesi
 • Yaşam tarzınız (alkol kullanımı, uyuşturucu kullanımı, sigara kullanımı vs.)
 • Fiziksel egzersiz ve diyet geçmişi

Sizden istenmesi muhtemel olan testlerin bazılarını da şu şekilde listeleyebiliriz:

Kan testi

Hormon düzeyleri:

 • Follikül stimüle edici hormon (FSH), lüteinizan hormon (LH) ve östrojen seviyeleri
 • Anti-Mülleryan Hormon seviyesi (Anti-Mülleryan Hormon over rezervini –overlerde kalan folikül sayısı ve yumurta kalitesini- belirler
 • Tiroid fonksiyon testleri ve prolaktin seviyesi: Bu parametreler doğurganlığa direkt olarak etki etmektedir.

Görüntülemeler

Kan testleri herhangi bir anormalliğe işaret etmiyorsa testler tüpler ve rahimde bir problem olup olmadığını belirlemek için genişletilir. Bu testlerden bazıları şöyle listelenebilir:

 • Ultrason: Bu prosedür rahim ve yumurtalıklarda fibroidler, tümörler ve kistler olup olmadığını belirlemek için yapılır. Bu yöntem polikistik overleri belirlemek için yapılan en efektif testtir, riski yoktur ve ağrı verici değildir.
 • Transvajinal sonohisterografi (TSH): Bu testte rahim içine salin doldurulduktan sonra ultrason yapılır. Standart ultrasona göre daha isabetli tanı koymak mümkündür.
 • Histeroskopi: Histeroskopi endometriosis, polip, fibroid, fallop tüplerinde tıkanıklıklar ve pelvik skar doku gibi sorunları belirlemek için yapılabilir.

Bu işlem sırasında uzun bükülebilir bir tüp vajina içine yerleştirilir ve rahim ağzından rahmin içine ilerletilir. Borunun ucundaki ışık ve fiberoptik kamera ile rahmin için izlenir. Rahmin içi görüntü kalitesini arttırmak için salin veya karbondioksit ile şişirilebilir bu da geçici hafif kramplara neden olabilir.

Histeroskopi kullanılan anestezi tipine bağlı olarak ameliyat ortamında veya muayenehane şartlarında gerçekleştirilebilir.

 • Histerosalpingografi (HSG): Bu işlem muhtemel follop tüpü tıkanıklıkları ve rahim anormalliklerini belirlemek için kullanılır. Ayrıca fibroid tümörleri, endometrial polipleri, rahim ve fallop tüplerinin fonksiyonel anomalilerini belirlemek için de kullanılabilir. 

Histerosalpingografi sırasında, servikse yerleştirilen bir tüp vasıtası ile rahim içine bir boya enjekte edilir. Bu boya rahimden follop tüplerine ilerler. Daha sonra röntgen çekilir. Eğer röntgende follop tüpleri tam olarak görünüyorsa bir tıkanıklık olmadığına kanaat getirilir. Eğer follop tüplerinde boya ilerlemesinde tıkanıklıklar varsa, fallop tüplerinde tıkanıklık veya bir anomali olduğunu gösterebilir. Sonuçların doğruluğunu kontrol etmek için test tekrarlanabilir.

Bu test de geçici kramplara veya rahatsızlıklara neden olabilir.

 • Laparoskopi: Laparoskopi endometriosiz veya karın içindeki doğurganlığı etkileyebilecek yapışıklıkları tespit etmek için kullanılır. Bu işlem genel anestezi altında ameliyathanede gerçekleştirilir. İşlem sırasında göbek deliğinden küçük bir kesi yapılır ve laparoskop bu delikten geçirilerek overler ve fallop tüpleri kamera yardımı ile izlenir.

Süha Sönmez'e Sorun

Etiketler