Hamilelikte Hipotiroidizm Tehlikesi

Hamilelikte Hipotiroidizm Tehlikesi

Amerikan Tiroit Birliği’nin (ATA) 25 Temmuz’da internetten yayınladığı yeni kılavuzu Tiroit’te belirtildiği üzere, hamilelik sürecinde görülen hipotiroitism hem anne ve cenin sağlığına hem de çocuğun gelecekteki zekâ gelişimine zarar vermektedir. Kılavuzda hipotiroitism hastalığının tanısına ve hamilelik ve doğum sonrası dönemde tiroidin kontrol edilmesine yönelik yeni öneriler yer almaktadır.

ATA Hamilelikte Tiroit Hastalığı komitesi üyesi, George Washington Üniversitesi Obstetrik Jinekoloji bölümünden Alex Stagnaro-Green’ e göre hamileliğin tiroit bezinde ve fonksiyonlarında büyük bir etkisi olmaktadır. Esasında hamilelik tiroit için, kadınlarda yetersiz tiroit rezervi veya iyot eksikliği ile beraber hipotiroitisme sebep olan bir stres testidir.

Destekleyici Kanıtlar
Hamilelik sürecinde tiroit, iyot kaynakları yeterli olan ülkelerde %10; yetersiz olan ülkelerde ise daha fazla büyümektedir. Her ikisinde de tiroit hormonlarının üretimi ve gereken iyot miktarı hamilelikte ortalama %50 artmaktadır. ATA komitesi tarafından hazırlanan raporda klinik vakalardan elde edilen bulgular az belirgin tiroit hastalığının, overt hipotiroidin ve hipertirioidin hamileliğe, anne ve çocuk sağlığına zararlı etkilerini gösteren bulgulara da yer verilmiştir.

Hala devam eden çalışmalardan elde edilen veriler, normal tiroit fonksiyonları olan ve testlerde tiroit peroksidaz (TPO) antikorlarına pozitif sonuç veren kadınlarda erken doğum ve düşük arasındaki ilişkiyi açıklığa kavuşturmaktadır. İlk üç ayda, ortalama her 10 hamile kadından 1 i TPO veya tiroglobulin’e karşı antikor üretirken, bu kadınların yaklaşık %16 sında hipotiroit görülmektedir. Tiroit ile alakalı antikoru olan kadınların ortalama %33- %50 sinde görülen doğum sonrası tiroit bezi iltihabının uzun dönem etkileri de çalışmada yer almıştır.

ATA başkanı, David Geffen Tıp Fakültesi’nde fizyoloji profesörü olan doktor Gregory A.Brent: “Bu önemli kılavuz, uluslararası bir panelde endokrinoloji, obstetrik ve jinekoloji ve doğum uzmanları tarafından hazırlanmıştır. Hamile kadınları önemseyip bu çalışmayı destekleyen geniş kitlenin varlığı, bu kılavuzun etkilerini büyük ölçüde artıracak ve en yeni çalışmalarla klinik vakaların da bulgularının çevirisini sağlayacaktır.” dedi.

ATA Tavsiyeleri
Yeni kılavuz, tiroit fonksiyon testlerinin rolü, hipotiroidizm, tirotoksikosis, iyot, tiroit antikorları ve düşük/erken doğum, tiroit nodülleri ve kanser, doğum sonrası tiroit bezi iltihabı, hamilelikte tiroit hastalığının görüntülenmesi ve gelecek çalışmalarla ilgili 76 spesifik öneri içermektedir.

Bunlardan bazıları:

 • Cenin kaybına ve erken doğuma daha fazla sebep olan overt hipotiroide sahip olan ve TPO testinde pozitif çıkan az belirgin hipotiroidi olan kadınlara oral levothyroxine gerekmektedir.
 • Annedeki hipotiroidi tedavi etmek için, triiodotironin kullanımı, kuru tiroit veya başka tiroit preperasyonları kesinlikle kullanılmamalıdır.
 • Çoktan tiroit değiştirme tedavisi uygulanan kadınların hamile kaldıklarında dozları %25–30 artırılmalıdır.
 • Hemen tedaviye başlanılmamış az belirgin hipotirodi olan hamile kadınların overt hipotiroite dönüp dönmediğine bakılmalıdır. Tiroit uyarıcı hormon (TSH) ve serbest tiroksin (FT4) miktarları 16–20 haftalık gebeliğe kadar ortalama her dört haftada bir, ve 26–32 haftalık gebelik sürecinde de en az bir kere ölçülmelidir.
 • İlk üç aydaki normal TSH seviyesi 0.1 den 2.5 mlU/L iken; bu seviye ikinci üç ayda 0.2-3.0 mlU/L ve son üç ayda 0.3- 3.0 mlU/L olacak şekilde yükselmektedir.
 • Tek başına serbest tiroksin miktarı düşük olan kadınlarda tedaviye ihtiyaç yoktur.
 • Hamilelik ve emzirme dönemlerinde, günlük önerilen minimum iyot izni 250 μgdır. Alınan miktar 500 μg veya daha fazlaysa cenin hipotiroidi riski artmaktadır.
 • Hamile kadınlar radyoaktif iyot tiroit taraması yaptırmamalıdır ancak gerektiğinde tiroit nodüllerinden ince iğne aspirasyonu yapılabilir.
 • Yeterli kanıt olmadığından düşük yapan kadınlarda rutin antitiroit antikoru taraması veya ilk üç ayda çok amaçlı TSH taraması yapılması tavsiye etmek ya da etmemek mümkün değildir. Ancak, FT4 miktarı için tarama yapılması tavsiye edilmemektedir.
 • Antitiroit hapları gebelik sürecindeki hipertiroit için gerekli değildir. Ancak, ilk üç ayda Graves’ hipertiroidi gelişen kadınlar propylthiouracil almalıdır.
 • Doğum sonrası tiroit bezi iltihabının tirotoksik döneminde, antitiroit ilaçlarına gerek yoktur. Tiotoksik faz sona erince hipotiroidi gelişimi için kadınları kontrol etmek amacıyla tarama 1 sene boyunca her iki ayda bir yapılmalıdır.
 • Doğum sonrası tiroit bezi iltihabı tedavisine başladıktan ortalama 6- 12 ay sonra klinisyenler tiroit değiştirme terapisini azaltarak kesmeyi denemelidirler.


ATA sekreteri profesör doktor Richard T. Kloos: “Hamilelikte tiroit hastalığı yaygın, klinik açıdan önemli ve bizim bu konudaki bilgimiz hızlı bir şekilde değişiyor. Bu ATA kılavuzu, yeni verilerin geniş çapta ve hızlı bir şekilde yayılmasını, hamile kadınlar ve henüz doğmamış çocukları için en iyisi olduğuna inandığımız şeylerin pekişmesini ve vaka sonuçlarını iyileştirmek üzere yapılacak gelecek çalışmalara kapı açılmasını sağlayacak.” dedi.

Kaynak:Thyroid, web yayını, 25 Temmuz, 2011
Medscape Medical News © 2011 WebMD, LLC

Süha Sönmez'e Sorun

Etiketler