Kısırlık Tedavisinde Antidepresan

Kısırlık Tedavisinde Antidepresan

Klinik pratikte, özellikle de kısırlık tedavisi gören kadınlar arasında depresyon sık görülen bir durumdur. Aynı zamanda depresyon kısırlık riskinide artırmaktadır ve depresyon prevalansı bu kadınlar arasında %11-73 arasında değişmektedir.

Birçok kadın hem kısırlık tedavisi sırasında hem de gebelik sürecinde antidepresan tedavi almaktadır. Otörlere göre bu durumun sorgulanması gerekmektedir. Bilim adamlarına göre depresyona neden olan nörotransmitter eksikliği henüz kanıtlanmamıştır. Bu durum selective serotonin receptor inhibitors (SSRIs) denen ilaçların depresyonda kullanılmasında şüphe oluşturmaktadır. Depresyon tedavisinde plasebo etkisi de %50 nin üzerinde olduğundan antidepresanların sonuçları da sorgulanmaktadır.

Domar ve arkadaşlarının yaptığı çalışmanın ayrıntıları aşağıda verilmektedir

Gebelik sırasında antidepresan kullanımının riskleri vardır ve bu ilaçların bebek ve anne için daha iyi sonuçlar hazırladığına dair kuvvetli deliller yoktur.

Riskler; düşük , erken doğum, yenidoğan da bazı komplikasyonlar ve muhtemel uzun dönem davranış anormallikleridir.

Gebelik öncesi ve sırasında kadınlara bu ialçların fayda ve zararları anlatılmalıdır.

Aynı zamanda tedavi edilmeyen depresyonun da potansiyel riskleri göz ardı edilmemelidir.

Süha Sönmez'e Sorun

Etiketler