Taze mi, Donmuş mu?

Taze mi, Donmuş mu?

Yaklaşık 30 yıllık bir geçmişi olan tüp bebek uygulamaları hayatımıza o kadar hızlı girmiştir ki bazı Avrupa ülkelerinde her 100 canlı doğumdan biri tüp bebek yöntemleri ile doğar hale gelmiştir. Çünkü teknoloji uygulama kolaylığı ve alınan iyi sonuçlar nedeniyle güven kazanmıştır. Bu uygulamalara embriyoların dondurulması ve sonradan çözülüp tekrar kullanılması da eklenince ve bu teknolojinin de son zamanlarda daha pratik ve bu yöntemle elde edilen gebelik oranlarının da küçümsenmeyecek rakamlara ulaşması acaba tüm embriyoların dondurulup sonradan kullanılması fikrini akla getirmiştir.

Bu fikrin çıkış sebebi ise yumurtaların uyarılması esnasında kan hormon düzeylerinin aşırı artarak rahim içinde döl yatağı olarak adlandırdığımız endometriumun embriyoyu kabul etme yeteneğini azalttığı düşüncesidir. Bu gerçekten böyle midir?

Özellikle polikistik over sendromu tanısı almış hastalarda ovarian hipersitimülasyon riski olduğu bilinmektedir. Bu olgularda yumurtalar toplandıktan sonra oluşan embriyolar dondurulup bir sonraki ay içerisinde transfer edildiği takdirde ovarian hipersitimülasyon riski ortadan kalkmaktadır. Ayrıca yine bu hastalarda oluşan yüksek östrojen ve progesteron düzeyleri gebelik oranlarını da olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle bu hastalarda donmuş embriyo transferi tercih edilebilir.

Bir başka hasta grubu da erken progesteron yükselmesi saptanan olgulardır. Bu olgularda da taze transfer yerine embriyoları dondurarak transferi bir sonraki ayda yapmak gebelik oranlarını artırmaktadır

PGT yani preimplantasyon genetik test ileri kadın yaşı, tekrarlayan tüp bebek başarısızlığı, tekrarlayan gebelik kayıpları ve şiddetli erkek kısırlığı amacıyla artık yaygın olarak kullanılmaktadır. Daha önce 3.gün blastomer biyopsisi yapılırken günümüzde, 5. Gün embriyolarından trofektoderm hücrelerinden biyopsi alınması suretiyle 23 kromozom analizinin yapılması gündeme gelmiştir. Ancak bu yöntem 24 saat içinde sonuç verdiğinden ve embriyoların bu süreyi tolere etmesi zor olduğundan biyopsi yapılan embriyolar dondurularak bir sonraki ayda transfer edilmektedir. Bu da donmuş embriyo transferi için bir başka endikasyondur.

Ayrıca düşük over rezervi olan olgularda embriyo havuzu oluşturmak amacıyla da embriyolar dondurularak biriktirilip sonraki aylarda kullanılmak üzere saklanmaktadır.

Kanser tedavisi görecek olan hastalar ile sosyal nedenlerle yumurta veya embriyosunu dondurmak isteyen hastalar da dondurma işleminden fayda görmektedir.

Ancak tüm hastalarda tüm embriyoların dondurularak bir sonraki ayda transfer edilmesi fikrinin uygulanabilir olması için bu konuda yeterli çalışma yoktur. Özel durumlar dışında rutin kullanımı henüz kabul görmemiştir.

Süha Sönmez'e Sorun

Etiketler