Laparoskopik Myomektomi

Laparoskopik Myomektomi

LAM 2 basamakta ele alınabilir. Birinci basamakta tümör uterustan çıkarılır, ikinci basamakta ise uterustaki defekt tamir edilir ve tümör karın dışına alınır.

Saplı myomlar bonundan bağlanır veya bipolar koterle koterize edilerek kesilir ve çıkarılır. İntramural veya subseröz myomların kapsülü koter veya laser ile insize edildikten sonra tenakulum veya jaws klemp ile traksiyon altında künt veya keskin disseksiyonla serbestleştirilir. Myom uterustan çıktıktan sonra boşluk yıkanır ve kanama odakları bipolar koterle kontrol altına alınır. Aşırı koagulasyondan kaçınılmalıdır. Çünkü bu uterus dokusunun iyileşmesini geciktirir.Daha sonra defekt 2 veya tek kat olarak kapatılır.

Exize edilen myom makasla kesilip parçalara ayrılarak veya manuel ya da elektromorsellatör ile karın dışına çıkarılır. Posterior kolpotomi, mini laparotomi morsellatör bulunmayan durumlarda alternatif yöntemlerdir.

Süha Sönmez'e Sorun

Etiketler