Erkeklerde Cerrahi Tedavi

Erkeklerde Cerrahi Tedavi

Varikosel onarımı

Varikosel skrotum içindeki variköz toplardamarların genişlemesine verilen isimdir. Varikosel onarımı erkek infertilitesini tedavi edebilir. Cerrahi prosedür genellikle ayaktan gerçekleştirilir, lokal veya genel anestezi ile uygulanabilir. Doktor testislerin karın içinde orjinal yerlerine yakın bir bölgeden küçük bir kesi yapar ve varikosele neden olan damarları bulur ve keser.

Perkutanöz (ciltten yapılan girişim ile) embolizasyon, cerrahi olmayan bir yöntemdir ve varikosel onarımında kullanılabilir. Bu prosedürde de kasık veya boyundaki geniş toplardamarlardan bir kateter ilerletilir ve varikosele ulaşılır. Daha sonra varikosel balon, köpük veya ilaç ile tıkanır.

Ejakülatuar kanal çıkarılması

Ejakülatuar kanalık tıkanıklığı ejakülatuar kanalık transüretral çıkarılması (TURED) ile tedavi edilebilir. TURED genel veya bölgesel anestezi altında ameliyathane ortamında gerçekleştirilir. Bütün işlem penis içinden ilerletilen endoskopik aletler ile gerçekleştirilir.

  • Seminal veziküle mavi boya enjekte edilir
  • Ejakülatuar kanal çıkarılır, mavi boya ejakülatuar kanalın dışına akacaktır.
  • Lezyon eğer başarılı bir şekilde çıkarıldıysa mavi boya ejakülatuar kanaldan akacaktır.

İşlem ayaktan gerçekleştirilir ve hasta anestezinin etkisi geçtikten sonra evine gönderilebilir. İşlem sonrasında bir günlüğüne idrar sondası drenaj için takılı kalacaktır.

Vazektominin tersine döndürülmesi

Vazektominin tersine döndürülmesi ameliyatı daha önce vazektomi yapılmış kişinin tüplerinin tekrar çalışır hale getirilmesidir. Bu sayede spermler testislerden üretraya geçebilir.

Kısırlık sorunu yaşayan çiftlerin yaklaşık %30-40’ında erkek faktörü olduğu bilinmektedir ve bu oran son zamanlarda da artış eğilimindedir.  Erkek faktörü dendiğinde sperm üretimindeki bozukluklarsperm taşıyıcı kanallarda tıkanıklık(doğuştan ya da sonradan olabilir), testislere ait hastalıklar veya varikosel akla gelmektedir. 

Mikro cerrahi tekniklerin kullanılmaya başlamasıyla erkek kısırlığı önemli ölçüde tedavi edilebilir hale gelmiştir. Özellikle tıkanıklıklar, varikosel ve testislerden sperm elde etme işleminde mikro cerrahi önemli avantajlar sunmaktadır.

Eğer çiftte kadına ait bir kısırlık sebebi yoksa ki erkek ameliyata alınmadan önce mutlaka araştırılması gerekir, tıkanıklıkların ve varikoselin mikro cerrahi yöntemle tedavi edilmesi çok olumlu sonuçlar verir. Ancak sperm üretiminde bir bozukluk varsa bu durumda cerrahi bir fayda sağlamaz ve tüp bebek yöntemine başvurmak gerekir.

Kistik fibrozis denilen hastalıkta her iki taşıyıcı kanal da doğuştan yoktur. Böyle durumlarda cerrahi yerine epididim denilen bölgeden enjektörle sperm alınabilir. Ancak bu çiftin işlem öncesinde CFTR denilen genlerinde mutasyon (değişim) olup olmadığı araştırılmalıdır.

Sperm elde etme yöntemlerinin başarısına gelince tıkanıklığa bağlı azospermi (menide hiç sperm bulunmaması) olgularında sperm bulma ihtimali %99, tıkanıklık olmayan azospermi olgularında mikro cerrahi ile (Mikro TESE) %60-80, geleneksel TESE ile %45 olguda sperm bulunabilir. 

Varikoselektomi erkek kısırlığında en çok uygulanan işlemlerden biridir.  Varikosel evlenmemiş erkekler arasında % 10-15, evli ama çocuk sahibi olmamış erkekler arasında %35 ve daha önceden çocuk sahibi olup sonradan kısırlık sorunu yaşayan erkekler arsında ise%80 oranında görülmektedir.  Varikoselin tedavisi konusunda tartışmalar vardır.   Kadının normal olup olmadığı tespit edilmeden ve varikosel semptom vermediği sürece tedavi edilmemelidir.

Çünkü varikoselin cerrahi tedavisindeki amaç semptom veren olgularda ağrının giderilmesi, sperm sayı ve hareketliliğinin artırılması, testis işlevinin düzeltilmesi ve kısırlık sebebinin sadece varikosel olduğu olgularda kısırlığın tedavisidir.  Tedavinin başarısı varikoselin çapı ile doğru orantılıdır.  Çok geniş varikosellerde (grade 2-3) başarı küçük olanlara (grade 1) göre daha iyidir.  Yine genç hastalarda başarı yaşlı olanlara göre daha yüksektir. Tedavinin mikro cerrahi yöntemlerle yapılması başarıyı artırır.

Varikosel deneyimli cerrahlarca yapılmadığı takdirde fayda yerine zarar getirebilir.  Mevcut sperm sayı ve hareketliliği daha kötü olabilir.

Süha Sönmez'e Sorun

Etiketler